…Om finansiering

Leasing er en udbredt form for finansiering og et godt alternativ til lån og selvfinansiering. Leasing som finansieringsform betyder, at et leasingselskab køber et aktiv, f.eks. en produktionsmaskine, og leaser den videre til kunden i en bestemt periode. Ejendomsretten forbliver leasingselskabets i hele perioden, mens kunden har fuld brugsret til maskinen.

Nicholaisen samarbejder med stort set alle leasingselskaber og foranlediger gerne konkrete tilbud.