Nicholaisen modellen

Nicholaisen-modellen er et koncentrat af mange års erfaringer med projektudvikling og projektledelse. Den understøtter teamwork, sikrer kvaliteten og fokus på det der skaber værdi for vores kunder.

Med modellen sikrer vi, at:
  • flere alternativer vurderes.
  • vante løsninger udfordres.
  • levering sker til aftalt tid og kapacitet.
  • uforudsete udgifter og tabt fokus undgås.
  • komplekse problemstillinger med flere interessenter kan håndteres.
  • spild af ressourcer undgås.
Nicholaisen-modellen består af en række faser, der hver indeholder en lang række tjekpunkter og skabeloner, der sikrer, at hver sten bliver vendt, før næste fase påbegyndes.

Se Nicholaisen-modellen >