Grundigt forarbejde gav øget konkurrenceevne!

Af Jørn T.

Grundigt forarbejde og et nyt lakeringsanlæg har nedsat lakforbruget hos NJA Furniture med 32 % og øget fleksibiliteten i forhold til bl.a. farveskift markant. Det har øget konkurrenceevnen og åbnet nye døre til markedet.

I virkeligheden startede det hele med et projekt om energioptimering. Det eksisterende traversanlæg hos NJA Furniture havde mange år på bagen og kørte med en række åbenlyse problemer bl.a. en for høj temperatur i forhold til de valgte laktyper og et alt for stort varmetab op i den blå luft.
- Vi fik foretaget analyser af energiforbrug og varmetab og blev anbefalet at installere en krydsveksler, så vi kunne genvinde varmen fra anlægget, siger Morten Ramskov, fabrikschef hos NJA Furniture.
Men krydsveksleren nåede aldrig at blive installeret. Sideløbende var NJA Furniture i fuld gang med at undersøge mulighederne for at finde en ny og mere fleksibel løsning til erstatning for traversanlægget. Det høje varmetab var blot en af udfordringerne. Anlægget var efterhånden godt slidt, havde et højt lakforbrug og gav desuden forskellige udfordringer i tørreprocesserne, som Morten Ramskov udtrykker det.
- Det blev hurtigt klart for os, at vi faktisk kunne sænke både energiforbrug og varmespild markant ved at investere i et nyt anlæg uden at installere en krydsveksler. Den løsning, som vi kører med i dag, har næsten halveret ovntemperatuen, og samtidig er luftafkastet reduceret med hele 80 %.

Grundigt til værks

Da beslutningen om at udskifte anlægget var truffet, gik virksomheden grundigt til værks for at sikre det rigtige valg. Først blev tre centrale maskinleverandører inviteret til at byde ind ud fra en række kravspecifikationer. Det drejede sig f.eks. om kapacitet i kvadratmeter, tid til farveskift, fremløbshastighed, lakforbrug og oppetid.
- Vi vurderede efterfølgende alle relevante faktorer lige fra designet af den tekniske løsning over energiforbrug og lakspild til overfladefinish, siger Morten Ramskov.
Valget faldt i sidste ende på et modulopbygget anlæg fra Venjakob og blev fulgt op af tre testkørsler, der blev afviklet hos den tyske producent i et tæt samarbejde med Venjakobs danske repræsentant Nicholaisen og NJA's lakleverandør. Testen viste bl.a. at lakforbruget kunne nedsættes med 32 %.
- Gennem hele idé- og analysefasen brugte vi masser af timer på dialog og test sammen med folkene fra Nicholaisen og lakleverandøren. Deres teknikere var med til at sikre, at vi fik kompetent sparring hele vejen igennem. Alt i alt betød det, at vi traf et valg på et gennemarbejdet grundlag og vidste, at det, vi havde opstillet som vores kravspecifikationer, også var det, vi fik med hjem, siger Morten Ramskov.

Overraskende sidegevinst

Det nye lakeringsanlæg blev installeret i starten af januar og har levet op til forventningerne med et øget output og langt større fleksibilitet på den samlede produktionslinie. Derudover har investeringen også haft en overraskende sidegevinst.
- Vi foretog udelukkende vores kalkulationer ud fra de møbelordrer og møbeltyper, vi normalt har produceret. Men anlæggets meget hurtige farveskift betyder, at vi pludselig er konkurrencedygtig på områder, hvor vi slet ikke var det før. Tidligere tog det en halv time at skifte farve. Nu tager det mindre end et minut, siger Morten Ramskov.
Mens NJA tidligere var begrænset til 3 farver, er sortimentet nu udvidet til foreløbig 25 forskellige farver fra sort og rød til petroleumsgrøn. Dermed passer det nye anlæg perfekt ind i en ændret produktstrategi med øget fokus på moderne saml-selv møbler i MDF ved siden af de traditionelle fyrretræsmøbler.
- Når de store kæder sender deres forespørgsler ud, kan vi i dag byde ind på flere opgaver end før med en konkurrencedygtig pris. Budskabet om, at vi også er gode til farver, er allerede slået igennem og har ført til en helt ny type ordrer, siger Morten Ramskov.

På forkant

For at sikre en konstant høj udnyttelsesgrad af de i alt 10 maskiner, der udgør den samlede produktionslinie, har NJA Furniture desuden valgt at investere i målstyringsværktøjet OptiPeople.
- Jeg ser løsningen som et godt redskab til at holde os på sporet. Helt overordnet synliggør OptiPeople, hvordan produktionslinien kører, hvilke potentialer vi har for at køre mere igennem, og hvor fejl og tidsspilde opstår, fortæller Morten Ramskov.
Systemet sikrer, at han har fuldt overblik over alle produktionsdata i realtid. Det gælder f.eks. hvor lang tid, der går med at rengøre dyser, eller hvad manglende varer på grund af palleskift betyder for stop i produktionen.
- Fejlmulighederne kendte vi naturligvis i forvejen, men nu bliver konsekvenserne synlige og målbare. Med et så stort procesanlæg som vores, vil der hele tiden være områder, hvor der er brug for forbedringer eller udskiftning af sliddele. Nu får vi helt automatisk afdækket de vigtigste indsatsområder og kan handle derefter.
I praksis prioriterer Morten Ramskov bl.a. indsatsen ud fra top 10-liste over de mest tidsrøvende fejl.
- Hvis en fejl i en ovn f.eks. ligger høj på top 10, så kan vi tage hånd om det og se resultater straks. Det kunne vi ikke før, slutter Morten Ramskov.

Om NJA Furniture

NJA Furniture - beliggende i Nors ved Thisted - producerer saml-selv møbler i MDF og certificeret fyrretræ til store kæde-kunder på det europæiske og skandinaviske marked. Godt 98 % af omsætningen eksporteres, kapaciteten ligger på ca. 10.000 saml-selv møbler pr. uge, og virksomheden beskæftiger lige nu omkring 100 medarbejdere.